Our Managing Committee Members

 • Dr. Harish Kundalia
 • Jalaj Dani
 • Keyur Gandhi
 • Anant Shah
 • Nila Pandya
 • Abhijit Joshi
 • Gautam Patel
 • Gopal Shah
 • Gokul Manjeshwar
 • Ashwin Trivedi
 • Vita Dani
 • Hemal Shah
 • Jayanti Patel
 • Punit Bhatt
 • Pradeep Teli