Our Trustees

DR. HARISHBHAI H. KUNDALIA

(PRESIDENT)

SHRI. KEYURBHAI D. GANDHI

(VICE-PRESIDENT)

SHRI. PRADIPBHAI M. TELI

(VICE-PRESIDENT)

SHRI. JALAJBHAI A. DANI

(VICE-PRESIDENT)

SHRI. ABHIJITBHAI N. JOSHI

(SECRETARY)

SHRI. ANANTBHAI B. SHAH

(SECRETARY)

SMT. NILABEN S. PANDYA

(SECRETARY)

SHRI. SAMIRBHAI S. SHAH

(TREASURER)

Our Team